Mou-te a peu

0

Mou-te a peu frame

‘Mou-te per Catalunya’, capítol 1: Mou-te a peu

El programa vol informar i conscienciar als ciutadans de les possibilitats de viatjar de manera sostenible amb els mitjans de transport públics i privats de Catalunya; difondre consells de bones pràctiques en l’ús del transport i en la conducció a l’hora de desplaçar-se per tot el territori; aconseguir que els espectadors coneguin les possibilitats de mobilitat sostenible, segura i accessible que hi ha a Catalunya, en els desplaçaments de curta, mitja i de llarga distància, i difondre totes les possibilitats, activitats i recursos de què poden disposar els ciutadans a l’hora d’informar-se de tot allò referent a la mobilitat.

L’ús ineficient o l’esgotament i conseqüent encariment dels combustibles fòssils exigeixen un canvi de cultura energètica de la nostra societat. L’aparició de noves normatives derivades de la Unió Europea, referent a l’estalvi i l’eficiència, posen de manifest la necessitat d’actuar de manera immediata en l’àmbit de la mobilitat per modificar les tendències actuals i encaminar la societat cap a un ús més racional de l’energia.

A més, els creixents estàndards de vida a totes les parts del món i l’alta mobilitat han portat a demandes de combustibles fòssils que no són sostenibles. ‘Mou-te per Catalunya’ és el programa de la mobilitat responsable i sostenible del país, que recollirà les opcions que tenen els ciutadans per desplaçar-se per Catalunya. Aquest espai, d’un fort component pedagògic, també informa de les accions que s’impulsen des del Govern català a favor de la introducció d’energies alternatives pels vehicles, la mobilitat accessible i segura, el transport públic i de lleure i també tots aquells serveis i mitjans de què disposen els ciutadans.