MOU-TE DE NIT

‘Mou-te per Catalunya’, capítol 7:  Mou-te de nit